ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN DE MODULE TIC TAC®
"TIC TAC - GENTLE MESSAGE GENERATOR"
TOEGANG TOT DE WEBSITE https://www.tictac.com/be/nl/, SECTIE GEWIJD AAN DE MODULE "TIC TAC – GENTLE MESSAGE GENERATOR" ("DE WEBSITE") IS GRATIS EN VOOR IEDEREEN TOEGANKELIJK
 
DOOR TE SURFEN OP DE WEBSITE HEEFT DE GEBRUIKER DE MOGELIJKHEID OM ZIJN EIGEN TIC TAC®-BERICHT TE MAKEN OF OM EEN VAN DE REEDS GEMAAKTE EN BESCHIKBARE BERICHTEN IN DE BERICHTENBIBIOTHEEK TE KIEZEN VOLGENS DE ONDERSTAANDE STAPPEN:
 
i) ga naar de sectie "Maak je bericht" en sleep de juiste woorden naar de daarvoor bestemde ruimte om je eigen bericht op te stellen; de gebruiker kan een bericht van maximaal 9 woorden maken;
 
OF
 
een vooraf gedefinieerd bericht gebruiken dat automatisch aangemaakt wordt via de knop "Een willekeurig bericht maken";
 
ii)  Tic & Tac personaliseren en  ze in scène zetten. Deze stap is optioneel, het invullen van deze sectie is niet verplicht.
 
iii) de boodschap personaliseren door een thema te kiezen uit de thema's die door Ferrero worden aangeboden, namelijk: liefde, werk, gezondheid, sport
 
iv) de manier kiezen waarop de gebruiker het aldus gecreëerde bericht wil gebruiken, namelijk: ofwel directe communicatie via persoonlijke profielen op socialemediakanalen waarnaar op de website een directe link staat (Facebook, Twitter, WhatsApp, Pinterest), ofwel via de kopie van de link naar het klembord, en het daaropvolgende gebruik ervan op enigerlei wijze in overeenstemming met de algemene voorwaarden. Door de directe links van de website naar socialemediakanalen te gebruiken, verlaat de gebruiker de websites die worden beheerd, beheerd of gecontroleerd door Ferrero en onderwerpt hij zich aan de gebruiksvoorwaarden, respectievelijk aan het beleid voor de verwerking van persoonsgegevens van deze socialemediakanalen en media van derden. Ferrero aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor deze socialemediakanalen, met inbegrip van het beheer van hun inhoud of de verwerking van persoonlijke gegevens met betrekking tot het gebruik ervan.
 
Gebruikers hebben de mogelijkheid om via de website een onbeperkt aantal berichten aan te maken of om, volgens de beperkingen voorzien in de algemene voorwaarden, zoveel berichten te gebruiken die beschikbaar zijn in de berichtenbibliotheek van de website.
 
GEBRUIK VAN TIC TAC® HANDELSMERKEN EN GERELATEERDE RECHTEN
 
 
Na toegang tot de link Tic Tac Gentle Messenger kan de gebruiker bepaalde multimedia-inhoud vinden, downloaden en gebruiken, waaronder de Tic Tac®-handelsmerken en/of afbeeldingen (afbeeldingen, karakters, logo's) en bijbehorende woorden (teksten) (hierna "de inhoud") in het bezit van Ferrero SpA en/of de bedrijven van de Ferrero-groep (hierna "Ferrero").
Ferrero kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor misbruik of onwettige handelingen door een gebruiker tijdens het gebruik van de inhoud.
 
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
 
Elke gebruiker moet de inhoud op verantwoorde wijze gebruiken, met respect voor de rechten van derden, en is als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de inhoud en de mogelijke gevolgen van dergelijk gebruik. Het is verboden om de inhoud te gebruiken op een manier die in strijd is met toepasselijke regels en wetten of met aanvaarde normen van moraliteit, op een manier die nadelig, bedreigend, obsceen, racistisch, lasterlijk, godslasterlijk is of in verband staat met enige vorm van kinderpornografie. Het is ook verboden om de inhoud te gebruiken op een manier die inbreuk maakt op de intellectuele en industriële eigendomsrechten - waaronder die van gebruik en/of exploitatie - van derden, de rechten van eventuele auteurs- of naburige rechten, merkrechten, onderscheidende tekens, octrooien, enzovoort
 
PRIVACY
 
Het toepasselijke charter voor de bescherming van persoonsgegevens is hier beschikbaar: https://www.tictac.com/be/nl/privacybeleid/