tictac

Zgłoszenia

17 LIPCA 2022 R. UPŁYNĄŁ TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ DO LOTERII „TIC TAC ŁĄCZY LATEM".

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ I GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!
Dziękujemy
za udział!

Zasady

Wygrywaj letnie nagrody
Zobacz jakie to proste
1 Kup dowolną paczkę
Tic Tac lub Tic Tac Fresh+
2 Zarejestruj paragon na tictac.pl
3 Wygrywaj letnie nagrody

Nagrody

Nagroda główna

Wygraj wakacje dla swojej paczki
losowanie co 3 tygodnie

Nagrody dodatkowe

Ponad 2 000 letnich nagród
losowanie co tydzień

120
Aparatów instax

1215
Butelek termicznych

1035
Ręczników plażowych

Losowania

Sprawdź czy
wygrałeś

Co trzy tygodnie do wygrania jedna
z trzech nagród głównych 15 000 zł!
Raz w tygodniu do wygrania 13 lub 14 aparatów!
Raz w tygodniu do wygrania 115 ręczników plażowych!
Raz w tygodniu do wygrania 135 butelek termicznych!

Zobacz kiedy najbliższe losowanie.
1. LOSOWANIE
NAGRODY GŁÓWNEJ

07.06.2022
2. LOSOWANIE
NAGRODY GŁÓWNEJ

28.06.2022
3. LOSOWANIE
NAGRODY GŁÓWNEJ

19.07.2022
1. LOSOWANIE
24.05.2022
2. LOSOWANIE
31.05.2022
3. LOSOWANIE
07.06.2022
4. LOSOWANIE
14.06.2022
5. LOSOWANIE
21.06.2022
6. LOSOWANIE
28.06.2022
7. LOSOWANIE
05.07.2022
8. LOSOWANIE
12.07.2022
9. LOSOWANIE
19.07.2022

Zwycięzcy


Odszukaj siebie pośród wygranych
i dziel się latem ze swoją paczką!
Co, jeśli nie ma Cię na liście?
Zgłoś kolejny zakup i graj dalej!

Produkty

ZOBACZ LIMITOWANĄ SERIĘ OPAKOWAŃ Produkty dostępne w czterech smakach:
Mint, Orange, Berry Mix, Strawberry Mix
Czy masz już
wszystkie?

Spot promocyjny

Wakacyjne gify i stickery

Nasze gify i stickery działają m.in. na:
Whatsapp Facebook Twitter Pintrest
Wpisz w wyszukiwarkę "tic tac"
i ciesz się naszymi letnimi gifami i stickerami
Wypróbuj gify
Wpisz w wyszukiwarkę "tic tac"
i ciesz się naszymi letnimi gifami i stickerami

FAQ


Najczęściej zadawane pytania Szczegóły loterii, zasady i opis nagród
znajdziesz także w regulaminie
Masz pytanie? KONTAKT
Zgłoś się
od 16.05
do 17.07.2022 r.
Co rozumiemy przez produkt promocyjny?

Jako produkty promocyjne rozumiemy każdy Produkt z logo marki Tic Tac, Tic Tac FRESH+ oraz Tic Tac GUM wprowadzone do obrotu i oferowane w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w Loterii?

Aby wziąć udział w Loterii, należy:

 1. Zakupić przynajmniej jeden Produkt marki Tic Tac lub Tic Tac FRESH+ lub Tic Tac GUM w okresie od 16.05.2022 r. do 17.07.2022 r.
 2. Zachować paragon.
 3. Wejść na stronę www.tictac.pl i poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy podając zgodne z prawdą dane osobowe oraz dane zakupowe. Zaznaczyć dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii oświadczenia i zgody, następnie kliknąć pole “WYŚLIJ”.

Jakie dane trzeba podać w formularzu zgłoszeniowym?

W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące zgodne z prawdą:

 1. Dane zakupowe: data zakupu, numer paragonu, wybrać sklep, w którym dokonano zakupu, wybrać przynajmniej jeden produkt Tic Tac lub Tic Tac Fresh+ lub Tic Tac Gum, który zakupiono oraz wgrać czytelne zdjęcie paragonu fiskalnego potwierdzającego zakup przynajmniej jednego produktu marki Tic Tac lub Tic Tac Fresh+ lub Tic Tac Gum.
 2. Dane osobowe: imię, nazwisko, dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów numeracji oraz adres e-mail.
Należy również:
 • zapoznać się i zaakceptować Regulamin oraz oświadczyć, że jest się osobą pełnoletnią, która spełnia warunki opisane w §3 pkt. 1 Regulaminu,
 • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • wyrazić zgodę na prowadzenie komunikacji w związku z Loterią,
 • oświadczyć, że zgłaszający nie należy do grona osób wyłączonych z Loterii, o których mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

Kiedy można wziąć udział w Loterii?

Do Loterii można zgłosić się w terminie: od 16.05.2022 r. od godziny 00:00:00, do 17.07.2022 r. do godz. 23:59:59.

Czy dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę imienną) z tym samym numerem i datą można wykorzystać wielokrotnie?

Nie, jeden dowód zakupu co najmniej jednego Produktu (niezależnie od ilości zakupionych produktów na dowodzie zakupu) można zgłosić do Loterii tylko raz.

Dlaczego muszę zachować dowód zakupu?

Oryginalny dowód zakupu należy zachować do końca trwania Loterii (do 03.10.2022 r.). Może okazać się niezbędny do odbioru nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, na wypadek żądania okazania go przez Organizatora Loterii. Organizator może zażądać okazania oryginału dowodu zakupu pod rygorem wykluczenia Uczestnika i jego zgłoszenia z udziału w Loterii, jak również pozbawienia prawa do nagrody.

Czy muszę akceptować wszystkie zgody w formularzu zgłoszeniowym na stronie?

Tak, jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Loterii.

Jak są przyznawane nagrody?

Nagrody przyznawane są w drodze losowań. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie, który znajduje się na stronie www.tictac.pl.

Ile nagród mogę wygrać?

W każdym z etapów, jedna osoba może uzyskać prawo tylko do 1 (jednej) nagrody. Możliwe jest wzięcie udziału w każdym z 12 etapów Loterii (3 etapy główne i 9 etapów tygodniowych). Oznacza to, że ta sama osoba może wygrać maksymalnie 12 nagród. Weryfikacja nastąpi na podstawie danych podanych w Formularzu Laureata.

Ile razy można wziąć udział w Loterii?

Jeden Uczestnik może zgłosić się do Loterii wielokrotnie, ale za każdym razem podając inny dowód zakupu, nie zgłoszony wcześniej do loterii przez siebie, jaki i przez inną osobę.

Który produkt Tic Tac lub Tic Tac FRESH+ lub Tic Tac GUM wskazać podczas dokonywania zgłoszenia, jeżeli na paragonie fiskalnym mam ich więcej niż jeden?

Wybierz jeden dowolny produkt Tic Tac lub Tic Tac FRESH+ lub Tic Tac GUM, który znajduje się na Twoim paragonie.

Jakie nagrody można wygrać w Loterii?

W Loterii można wygrać nagrody podzielone na 4 kategorie:

 • I stopnia – 3 bony o wartości 15 000 PLN do wykorzystania na wakacje.pl
 • II stopnia – 120 aparatów Instax Square SQ1
 • III stopnia – 1035 ręczników plażowych
 • IV stopnia – 1215 butelek termicznych (kolor przyznawany losowo)

Na ile etapów podzielona jest loteria?

Loteria podzielona jest na:

3 etapy główne. Każdy z etapów głównych trwa 21 dni.

Etap główny Czas trwania Nagrody I stopnia
Etap główny I 16.05.2022 – 05.06.2022 1
Etap główny II 06.06.2022 – 26.06.2022 1
Etap główny III 27.06.2022 – 17.07.2022 1

9 etapów tygodniowych. Każdy z etapów tygodniowych trwa 7 dni.

Etap tygodniowy Czas trwania Nagrody II stopnia Nagrody III stopnia Nagrody IV stopnia
Etap I 16.05.2022 – 22.05.2022 13 115 135
Etap II 23.05.2022 – 29.05.2022 13 115 135
Etap III 30.05.2022 – 05.06.2022 14 115 135
Etap IV 06.06.2022 – 12.06.2022 13 115 135
Etap V 13.06.2022 – 19.06.2022 13 115 135
Etap VI 20.06.2022 – 26.06.2022 14 115 135
Etap VII 27.06.2022 – 03.07.2022 13 115 135
Etap VIII 04.07.2022 – 10.07.2022 13 115 135
Etap IX 11.07.2022 – 17.07.2022 14 115 135
Ile nagród będzie losowanych w kolejnych etapach Loterii?

Etap główny – z puli zgłoszeń zarejestrowanych w każdym z etapów głównych, wylosowana zostanie jedna nagroda główna.

Etap tygodniowy – z puli zgłoszeń zarejestrowanych w każdym z etapów tygodniowych, wylosowanych zostanie:

 • 13 lub 14 nagród II stopnia,
 • 115 nagród III stopnia,
 • 135 nagród IV stopnia.

Kiedy odbywają się Losowania Nagród?

Losowania Nagród odbywają się w każdy wtorek, po zakończeniu kolejnych etapów Loterii. Szczegółowe daty losowań nagród I, II i III i IV stopnia:

Etap główny/Etap tygodniowy Data losowania
Etap główny I 07.06.2022
Etap główny II 28.06.2022
Etap główny III 19.07.2022
Etap I 24.05.2022
Etap II 31.05.2022
Etap III 07.06.2022
Etap IV 14.06.2022
Etap V 21.06.2022
Etap VI 28.06.2022
Etap VII 05.07.2022
Etap VIII 12.07.2022
Etap IX 19.07.2022

Jak zostanę poinformowany o ewentualnej wygranej?

Laureaci powiadamiani są o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości elektronicznej, wysłanej przez Organizatora na adres e-mail Laureata podany w formularzu zgłoszeniowym.

Gdzie znajdę Regulamin loterii?

Regulamin loterii jest dostępny na stronie: www.tictac.pl oraz w siedzibie Organizatora Loterii (Hand Made Sp. z o.o., ul Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków).

Kto może wziąć udział w Loterii?

Uczestnikiem Loterii (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która jako konsument – w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego – zakupi przynajmniej jeden Produkt wprowadzony do obrotu w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W Loterii nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, Ferrero Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Ferrero Polska Commercial sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ich współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym oraz współpracownicy (kontrahenci) współpracujący przy obsłudze Loterii, ich pracownicy oraz współmałżonkowie i dzieci, jak też osoby pozostające z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym.

Kiedy i gdzie podaję adres do wysyłki nagrody?

Adres do wysyłki nagrody Laureaci podają w Formularzu Laureata.

Jakie dane muszę podać w Formularzu Laureata?

Prawidłowo uzupełniony Formularz Laureata Nagrody zawiera następujące, zgodne z prawdą: dane Laureata, tj. imię, nazwisko (tożsame z danymi podanymi w Zgłoszeniu do Loterii), dokładny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wraz z kodem pocztowym i miejscowością, na który zostanie wysłana przesyłka z Nagrodą oraz w przypadku Nagrody I Stopnia: numer i seria dokumentu tożsamości oraz numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL laureate podaje datę urodzenia oraz obywatelstwo).

Ile mam czasu na wysłanie Formularza Laureata?

Formularz Laureata należy wypełnić i wysłać w terminie do 5 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości email informującej o wygranej. W przeciwnym razie prawo do nagrody przechodzi na kolejną wylosowaną osobę z listy rezerwowej.

Czy można wybrać sposób wysyłki nagród? Jak docierają one do Laureatów?

Nagrody będą wysłane przesyłką kurierską lub pocztą na adres Laureata nagrody podany w Formularzu Laureata.

Czy jest możliwa wysyłka zagraniczna?

Nie.

Po jakim czasie od poinformowania o wygranej zostanie mi dostarczona nagroda?

Nagrody będziemy wysyłali na bieżąco. O orientacyjnym terminie wysłania nagrody poinformujemy Laureata droga mailową. Organizator natomiast zobowiązuje się do wysłania wszystkich nagród do Laureatów Loterii najpóźniej do dnia 09.09.2022 r. (decyduje data nadania przesyłki).

Co zrobić, jeśli nie dostanę maila z potwierdzeniem zgłoszenia od Organizatora?

W pierwszej kolejności należy sprawdzić folder Spam w swojej skrzynce mailowej. Jeśli wiadomość nie dotarła, należy napisać informację z opisem sytuacji w formularzu kontaktowym na stronie Loterii w zakładce Kontakt na stronie www.tictac.pl

Czy będę mógł(-a) reklamować nagrodę?

Tak, jeśli dostarczona nagroda będzie miała wady jakościowe, możliwe będzie dokonanie reklamacji. Aby zareklamować produkt należy, wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@hand-made.pl. W treści wiadomości prosimy podać imię i nazwisko Laureata, dokładnie opisać czego dotyczy reklamacja oraz dołączyć zdjęcie reklamowanego produktu z widoczną wadą. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości.

Czy w Loterii mogę zgłosić fakturę VAT dokumentującą dokonanie zakupu produktu TicTac ?

Tak, faktury imienne są brane pod uwagę w Loterii.

Kontakt


Masz pytania? Znajdź odpowiedź w FAQ

Nie znalazłeś rozwiązania?
Napisz do nas!

Imię:
Nazwisko:
E-Mail:
Treść wiadomości:
Wyrażam dobrowolną zgodę na prowadzenie ze mną komunikacji drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 dz.u. 2002.144.1204 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz.u. z 2017 r. poz. 1219) w związku z promocją.