NOTĂ DE INFORMARE

NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE PE PAGINILE INSTAGRAM ALE FERRERO ROMANIA

În acest document, puteți găsi informații privind următoarele:

DATELE PE CARE LE COLECTĂM

CUM DEZVĂLUIM INFORMAȚIILE

TRANSFERURILE DE INFORMAȚII ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

SECURITATEA

MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

INFORMAȚII DE CONTACT

1. CINE SUNTEM

FERRERO ROMANIA S.R.L. (denumită în continuare „Ferrero”, „noi”) este o societate română cu răspundere limitată, ce are sediul social în Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, București, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului din Bucureti cu numărul J40/7003/2006, CUI 18621132.

Noi colectăm și prelucrăm diferite categorii de date personale de la dumneavoastră în calitate de utilizator Instagram ce interacționează cu oricare dintre paginile noastre de Instagram (denumite în continuare “paginile noastre” sau „pagina noastră), ceea ce, în conformitate cu legislația Uniunii Europene privind protecția datelor personale, ne conferă calitatea de operator de date pentru astfel de date.

Vă rugăm să citiți cu atenție această Notă de Informare pentru a înțelege cum prelucrăm datele dumneavoastră personale.

2. DATELE PE CARE LE COLECTĂM

În cadrul paginii noastre prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Prezenta Notă de Informare cu privire la Prelucrarea Datelor Personale descrie practicile noastre privind colectarea și utilizarea de către noi a datelor dumneavoastră personale ca urmare a interacțiunii cu pagina noastră. Aceste prevederi nu acoperă și situaia concursurilor publicitare, pentru care vor exista regulamente specifice, de la caz la caz.

 • în cazul în care trimitei un mesaj paginii, avem acces la profilul dumneavoastră public (care include username-ul) precum i coninutul i data/ora acelui mesaj. Mesajele pot fi folosite, de exemplu, dacă se organizează concursuri pe pagină sau sunt premiate persoane aleatoriu, caz în care putem valida câștigătorii prin mesaje private și solicita informaii suplimentare (precum date de livrare).

 • în cazul în care comentai la o postare a paginii, avem acces la profilul dumneavoastră public (care include username-ul) precum i coninutul i data/ora acelui comentariu;

 • în cazul în care interacionai cu coninutul paginii noastre (like, share), putem vizualiza profilul dumneavoastră public (care include username-ul) i reacția avută.

  Atunci când interacionați cu pagina noastră, Instagram prelucrează anumite date personale ale dumneavoastră, pe baza cărora ne pune la dispoziție statistici agregate. Acestea nu includ date personale în mod direct, ci sunt limitate la:

 • statistici privind sex, vârstă și locație

 • numărul de click-uri pe numele de utilizator al paginii noastre;

 • numărul de vizualizări ale paginii;

 • numărul de aprecieri ale paginii;

 • numărul de conturi care urmăresc pagina;

 • numărul de click-uri pe linkurile incluse în descrierea paginii noastre;

 • % de conturi care nu urmăresc pagina noastră dintre cele care au vizionat o anumită postare;

 • numărul de conturi unice care au văzut o postare sau o poveste a paginii noastre;

 • de câte ori cineva a atins pentru a sări la următoarea secțiune a poveștii paginii noastre (taps forward);

 • de câte ori cineva a atins pentru a reveni la o secțiune anterioară a poveștii paginii noastre (taps back);

 • numărul de ocazii în care utilizatorii au trimis mesaje folosind opțiunea „Trimite un mesaj” din articolul nostru;

 • de câte ori cineva a glisat pentru a sări la următorul articol din pagina noastă;

 • de câte ori cineva a părăsit articolele noastre și a revenit la fluxul său normal;

 • numărul de persoane cărora le-a fost afiat conținut din pagină;

 • numărul de interacțiuni cu coninutul paginii (like, share, comment, etc);

 • numărul de persoane care vizualizează campaniile noastre promoționale.

  De asemenea, atunci când personalizăm audiența postărilor sau a campaniilor noastre publicitare pe Instagram, setăm categorii de interese care vă pot include (de exemplu femeie din mediul urban, între 25 i 45 de ani, interesatde filme, muzică). Chiar dacă aceste categorii au la bază o prelucrare de date personale, noi nu avem acces la acestea, ci Instagram ne pune la dispoziie în mod direct categoriile, aa cum le-a stabilit deja. Din acest motiv doar Instagram prelucrează datele dumneavoastră personale pentru stabilirea categoriilor de interese, chestiune despre care putei citi în informarea proprie Instagram.

Aceste date sunt prelucrate în interesul nostru legitim de a ne promova brandul sau produsele, după caz, precum și pentru a putea dovedi, dacă ne este necesar, corespondența cu dumneavoastră. Datele sunt păstrate pentru întreaga perioadă cât pagina noastră este deschisă/activă.

Trebuie să înțelegeți că toate aceste date, și altele în plus, sunt disponibile la orice moment pentru Instagram, în calitate de deținător al platformei (și implicit operator al datelor dumneavoastră personale). Pentru detalii referitoare la prelucrările efectuate de Instagram, accesai nota sa de informare privind prelucrarea datelor.

Nu vă utilizăm datele pentru a vă transmite comunicări de marketing decât dacă optați în mod expres pentru o astfel de comunicare. Chiar și în asemenea cazuri ne asigurăm că aveți la dispoziie o opțiune simplă de a vă dezabona (retragerea consimțământului dumneavoastră) în orice moment, fie în comunicarea propriu-zisă, fie contactându-ne prin modul indicat în Seciunea 8.

Furnizarea datelor personale nu este obligatorie, însă trebuie să înțelegeți că Instagram funcționează într-un mod unitar pentru toate paginile i toți utilizatorii, astfel că dacă interacionați cu pagina noastră (ceea ce puteți alege să nu faceți), vom putea avea acces în mod automat la anumite date despre dumneavoastră, după cum am arătat mai sus.

3. CUM DEZVĂLUIM INFORMAIILE

Nu vom divulga datele dumneavoastră personale decât în scopurile și către terții descrii mai jos. Vom lua măsurile adecvate pentru a asigura că datele dumneavoastră personale sunt prelucrate, securizate i transferate în conformitate cu cerinele legale.

Datele dumneavoastră personale pot fi distribuite către orice altă societate care este membră a grupului nostru, în cazul în care considerăm că acest lucru este în interesul nostru legitim pentru scopuri administrative interne (de ex. stocarea de date, CRM) sau pentru auditarea i monitorizarea proceselor noastre interne.

Putem de asemenea să distribuim datele dumneavoastră personale cu societăți din grupul nostru dacă acestea ne furnizează produse și servicii, cum ar fi sistemele IT.

a) Dezvăluirea datelor către terți

Vom dezvălui partea necesară din datele dumneavoastră personale numai în măsura în care sunt necesare și numai următoarelor categorii de terți:

- societăți care ne oferă produse și servicii (împuternicii), cum ar fi:

(i) agenii media, cu ar fi cele care organizează campanii promoționale i cele care administrează pagina noastră;

(ii) agenții de infrastructură (terți care gestionează activitățile de asistență clienți sau de vânzare în numele nostru);

(iii)furnizori de sisteme IT i furnizorii de servicii de asistență aferenți, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicaii, realizare copii de rezervă și recuperare în caz de dezastru, servicii de securitate informatică.

 • Instagram, care este operator cu privire la date dumneavoastră;

 • Alte entități cum ar fi autoritățile i instituiile publice, contabilii, auditorii, avocaii i alți consilieri profesionali externi, în cazul în care activitatea acestora necesită cunoașterea acestora sau în cazul în care legea ne impune să le divulgăm.

  De asemenea, vom divulga informațiile dumneavoastră personale unor terți:

 • În cazul în care ne solicitai sau ne dai acordul în acest sens;

 • Persoanelor care pot demonstra că dețin autoritatea legală de a acționa în numele dumneavoastră;

 • în cazul în care este interesul nostru legitim să facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comercială:

 • în cazul unui transfer de întreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri) care au legătură cu pagina de internet la care vă abonați, putem dezvălui datele dumneavoastră posibilului cumpărător al respectivelor activități comerciale sau bunuri, pentru a ne asigura că respectiva activitate continuă;

 • în cazul în care Ferrero (sau o parte substanțială din bunurile sale) este achiziționată de un ter, situaie în care datele personale deinute de Ferrero vor constitui unul dintre activele transferate;

 • în cazul în care avem obligația de a dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a respecta o obligație legală, orice solicitare legală din partea autorităților guvernamentale sau executive, și după cum poate deveni necesar pentru a îndeplini anumite cerine de securitate națională sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activități ilegale;

 • pentru a răspunde oricăror pretenții, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui ter, pentru a proteja siguranța oricărei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegală; sau

 • pentru a proteja drepturile, proprietățile sau sigurana Ferrero, a angajaților săi, a clienților săi, a furnizorilor sau a altor persoane.

  Unii din aceti destinatari (inclusiv afiliaii noștri) pot utiliza datele dumneavoastră în țări aflate în afara Zonei Economice Europene. Vă rugăm să consultați seciunea 4 de mai jos pentru detalii suplimentare privitoare la acest subiect.

  b) Restricii legate de utilizarea informațiilor personale de către destinatari

  Terții cărora le punem la dispoziție informațiile dumneavoastră personale conform specificaiilor de mai sus sunt limitai (prin lege i prin contract) cu privire la modul în care pot folosi informațiile dumneavoastră personale în scopurile specifice identificate de noi. Noi ne vom asigura întotdeauna că orice terți către care alegem să dezvăluim informațiile dumneavoastră personale sunt supuși obligaiilor de confidenialitate i securitate în acord cu prezenta notă de informare și cu legislația aplicabilă. Totuși, pentru evitarea oricărui dubiu, această prevedere nu este aplicabilă în cazul în care divulgarea nu este decizia noastră, inclusiv în ceea ce privește prelucrarea efectuată de Instagram.

Cu excepia cazurilor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dumneavoastră personale vreunui terț fără a vă anunța.

4. TRANSFERURILE DE INFORMAII ÎN AFARA UNIUNII EUROPENE

Informațiile personale pot fi prelucrate de personal al nostru care activează în afara Zonei Economice Europene, precum i de ali împuternicii, membri ai grupului nostru sau teri în scopurile mai sus menionate.

În cazul în care furnizăm orice date personale privitoare la dumneavoastră către membri ai grupului nostru sau împuternicii din afara ZEE, vom lua măsuri adecvate pentru a ne asigura că destinatarul protejează informațiile dumneavoastră personale în mod adecvat, în conformitate cu prevederile prezentei note de informare. Aceste măsuri includ:

- în situaia furnizorilor de servicii cu sediul în SUA, încheierea clauzelor standard aprobate de Comisia Europeană sau aderarea de către furnizor la Privacy Shield (mai multe detalii sunt disponibile la adresa https://www.privacyshield.gov/welcome); sau

- în situaia furnizorilor de servicii cu sediul în alte țări aflate în afara Zonei Economice Europene, vom încheia clauze standard aprobate de Comisia Europeană.

Pentru a solicita mai multe detalii cu privire la măsurile luate pentru a va proteja informațiile personale în cazurile menionate mai sus ne putei contacta la orice moment (vedei seciunea 8 de mai jos).

De asemenea, Instagram poate transfera datele dumneavoastră înafara Uniunii, chestiune cu privire la care vă rugăm să consultați politica Instagram.

5. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

În calitate de persoană vizată, aveți drepturi legale specifice legate de datele personale pe care le colectăm. Ferrero va respecta drepturile dumneavoastră și va da curs solicitărilor dumneavoastră în mod adecvat.

Dreptul de a vă retrage consimțământul: Dacă v-ai dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă puteți retrage consimțământul în orice moment.

Dreptul de acces: Putei solicita informaii legate de datele personale pe care le deinem despre dumneavoastră, inclusiv informații legate de categoriile de date pe care le deținem sau pe care le controlăm, pentru ce sunt folosite acestea, sursa din care le- am colectat dacă le-am obinut indirect și cui sunt divulgate aceste date, dacă este cazul.

Vă vom oferi o copie a datelor dumneavoastră personale la cerere. Dacă solicitați mai multe copii ale datelor dumneavoastră personale, vă putem percepe o taxă rezonabilă bazată pe costurile administrative.

Aveți dreptul la informare privind măsurile noastre de protecie pentru transferul datelor dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și ZEE dacă ne solicitați să confirmăm dacă prelucrăm sau nu datele dumneavoastră personale, iar noi transferăm datele dumneavoastră personale într-o țară din afara UE și ZEE.

Dreptul la rectificare: Putei obine de la noi rectificarea datelor personale pe care le prelucrăm referitoare la dumneavoastră. Depunem eforturi rezonabile pentru a menține datele personale aflate în posesia noastră care sunt utilizate în mod continuu, corecte, complete, actualizate i relevante, pe baza celor mai recente informaii de care dispunem.

Dreptul la restricionare: Putei obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră personale, în cazul în care:

 • contestați corectitudinea datelor dumneavoastră personale, pentru perioada de care avem nevoie pentru a verifica corectitudinea,

 • prelucrarea este nelegală dacă solicitați restricționarea prelucrării în locul ștergerii datelor dumneavoastră personale,

 • nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră personale dar dumneavoastră le solicitați pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale, sau

 • avei obiecții legate de prelucrare în timp ce noi verificăm dacă motivele noastre întemeiate prevalează.

  Dreptul la portabilitate: Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră personale pe care ni le-ați furnizat, iar în cazul în care este fezabil din punct de vedere tehnic, să solicitați ca noi să transmitem datele dumneavoastră personale (pe care ni le-ai furnizat) unei alte organizaii.

  Acestea sunt drepturi pe care le aveți dacă, în mod cumulativ:

 • Vă prelucrăm datele personale cu mijloace automate,

 • Ne bazăm, în prelucrarea datelor dumneavoastră personale, pe consimțământul dumneavoastră sau prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră personale este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract la care sunteți parte;

 • transmiterea datelor dumneavoastră personale nu are un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane.

  Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră personale într-un format structurat, folosit în mod curent i care poate fi citit automat.

Dreptul dumneavoastră de a primi datele dumneavoastră personale nu trebuie să aibă un efect negativ asupra drepturilor și libertăților altor persoane. Acest lucru s-ar putea întâmpla dacă o transmitere a datelor dumneavoastră personale unei alte organizații implică, de asemenea, transmiterea datelor personale altor persoane (care nu își dau consimțământul pentru acest transfer).

Dreptul ca datele dumneavoastră personale să fie transmise de către noi unei alte organizaii este un drept pe care îl aveți dacă această transmitere este fezabilă din punct de vedere tehnic.

Dreptul la tergere: Aveți dreptul să solicitați să ștergem datele personale pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Trebuie să ne conformăm acestei cereri dacă prelucrăm datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care datele sunt necesare:

 • pentru exercitarea dreptului la libertatea de expresie i informare;

 • pentru a ne conforma unei obligaii legale pe care o avem;

 • în scopuri de arhivare în interes public, tiinific sau pentru studii istorice sau în scopuri statistice; sau

 • pentru a determina, exercita sau apăra pretenții legale.

  Dreptul la obiecie: Putei obiecta, în orice moment, la prelucrarea datelor dumneavoastră personale din motive legate de situația dumneavoastră particulară, cu condiția ca prelucrarea să nu se bazeze pe consimțământul dumneavoastră ci pe interesele noastre legitime sau pe cele ale unei terțe părți. În acest caz nu vom mai prelucra datele dumneavoastră personale, cu excepția cazului în care (i) putem dovedi motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau (ii) sau în cazul în care scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Dacă obiectați la prelucrare, vă rugăm să specificați dacă doriți, de asemenea, ca datele dumneavoastră personale să fie șterse, în caz contrar noi doar le vom restriciona.

  Puteți obiecta întotdeauna la prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scop de marketing direct întemeiat pe interesul nostru legitim, oricare ar fi motivul dumneavoastră. Dacă marketingul s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră, vă putei retrage consimțământul.

  Dreptul de a depune o reclamaie: Putei depune o reclamaie la autoritatea de supraveghere a proteciei datelor personale:

  Nume: Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

  Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod potal 010336, Bucureti, România

Telefon:

Fax: Email:

+40.318.059.211 +40.318.059.212

+40.318.059.602 anspdcp@dataprotection.ro

Vă rugăm să reținei:

Perioada de timp: Vom încerca să răspundem cererii dumneavoastră în termen de 30 de zile, perioadă ce poate fi prelungită din cauza unor motive specifice legate de contextul concret al situației sau de complexitatea cererii dumneavoastră cu o perioadă adițională de maxim 2 luni. În orice caz, dacă această perioadă este prelungită, vă vom informa în privința termenului de prelungire i a motivelor care au dus la această prelungire.

Restricionarea accesului: În anumite situaii, s-ar putea să nu vă putem acorda accesul la toate sau o parte a datelor dumneavoastră personale din cauza unor restricii legale. Dacă vă refuzăm cererea de acces, vă vom comunica motivul acestui refuz.

Imposibilitatea identificării: În anumite cazuri, s-ar putea să nu vă putem identifica datele personale din cauza elementelor de identificare pe care ni le furnizai în cerere. În astfel de cazuri, dacă nu vă putem identifica drept persoană vizată, nu putem da curs cererii dumneavoastră în conformitate cu această secțiune, cu excepia cazului în care ne oferii informații suplimentare care să ne permită să vă identificăm. Vă vom informa și vă vom da posibilitatea de a ne oferi astfel de detalii suplimentare.

Exercitarea drepturilor dumneavoastră: Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați în scris (inclusiv electronic) la detaliile de contact oferite în seciunea 8 de mai jos.

6. SECURITATEA

Ferrero se angajează să protejeze datele personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat și distrugere, i își ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenialitatea informaiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate de natură organizatorică și tehnică. Printre măsurile de natură organizatorică avem în vedere controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, și depozitarea dosarelor fizice în fișete încuiate. Măsurile de natură tehnică includ utilizarea criptării, parolarea accesului la sistemele noastre și utilizarea softurilor antivirus.

În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, datele dumneavoastră personale pot fi transferate prin internet. Dei depunem eforturi susinute pentru a proteja informaiile personale pe care ni le punei la dispoziie, schimbul de informaii dintre noi i dumneavoastră prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informațiilor dumneavoastră personale pe care ni le transmiteți prin internet și prin urmare transmiterea efectuată în acest fel se face pe riscul dumneavoastră Odată ce am primit datele dumneavoastră personale, vom utiliza proceduri stricte i metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaii.

7. MODIFICĂRI PRIVITOARE LA NOTA DE INFORMARE

Ne rezervăm dreptul de a ne modifica, atunci când considerăm oportun, practicile de protecție a datelor i de actualiza și modifica prezenta notă de informare în orice moment. Din acest motiv, vă încurajăm să verificați periodic prezenta notă de informare. Această notă de informare este actualizată la data la care apare la finalul documentului. Vom trata datele dumneavoastră personale conform notei de informare în baza căreia sunt colectare datele respective, cu excepia cazului în care avem consimțământul dumneavoastră de a le trata altfel.

8. INFORMAII DE CONTACT

Vă rugăm să adresați întrebările dumneavoastră privind subiectul protecției datelor i orice cerere pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră la următoarele informații de contact:

Email: privacy.romania@ferrero.com,
Adresă: Str. Barbu Văcărescu nr. 201, Globalworth Tower, et. 12, Sector 2, București, România

Vom cerceta și vom încerca să soluționăm orice astfel de reclamație sau cerere cu privire la drepturile dumneavoastră.

Dacă nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul primit, puteți depune o reclamaie i la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Puteți găsi informații suplimentare privitoare la procedura de mai sus pe pagina:

http://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_RGPD&lang=ro

În vigoare începând cu data de 12.02.2020