Termenii și condițiile de utilizare a modulului „Prospețimea se simte chiar și în cuvinte” alături de TIC TAC®
Accesul la modulul „Prospețimea se simte chiar și în cuvinte”
Accesul la website-ul www.tictac.com, secțiunea dedicată modulului „Prospețimea se simte chiar și în cuvinte” (denumit în continuare „Site-ul”) este gratuit și disponibil tuturor. 

Ca urmare a accesării Site-ului, utilizatorul are posibilitatea de a-și crea propriul e-card TIC TAC®. Crearea și personalizarea e-cardurilor este limitată la cuvintele, accesoriile, animațiile, temele și mesajele puse la dispoziție de Ferrero, prezentate pe Site și combinațiile acestora. Ferrero are dreptul, la discreția sa, și fără a avea vreo obligație în acest sens, de a prefiltra și/sau modera orice conținut creat de utilizatori și își rezervă dreptul de a respinge, la discreția sa, orice conținut încărcat, fără notificare prealabilă și nu își asumă niciun fel de răspundere pentru o asemenea acțiune sau pentru lipsa unei asemenea acțiuni. 

Utilizatorul are posibilitatea de a-și crea propriul e-card animat pe bază de realitate augmentată sau de a alege unul dintre e-cardurile deja create și disponibile prin intermediul Site-ului, prin parcurgerea pașilor de mai jos:

 1. să acceseze secțiunea „Spune ceva drăguț cu Tic Tac” – apăsând butonul “Creează un mesaj” din pagina principală. Trebuie sa tasteze litera cu care începe cuvântul dorit. Pe ecran vor apărea toate cuvintele disponibile care încep cu litera aleasă de utilizator. Pentru a selecta cuvântul, utilizatorul trebuie sa dea click pe cuvântul dorit din lista. Pentru alegerea celorlalte cuvinte necesare pentru a compune mesajul dorit, utilizatorul trebuie să urmeze același procedeu.  Utilizatorul are posibilitatea de a crea un mesaj având cel mult 10 cuvinte;
  SAU
  să folosească un mesaj predefinit, generat automat prin utilizarea butonului „Generează un mesaj predefinit”;
 2. să personalizeze e-cardul prin completarea câmpului aferent numelui utilizatorului. Acest pas este opțional, completarea numelui nu este obligatorie;
 3. să personalizeze e-cardul prin stilizarea și accesorizarea mascotelor Tic Tac, utilizând instrumentele puse la dispoziție de Ferrero
  SAU
  să folosească mascotele Tic Tac stilizate și accesorizate în mod aleatoriu, generate automat prin utilizarea butonului „Caracter aleatoriu”;
 4. să personalizeze e-cardul prin alegerea unei teme din cele puse la dispoziție de Ferrero, și anume: iubire, loc de muncă, sport, sănătate;
 5. înainte de transmiterea e-cardului utilizatorul are opțiunea de a previzualiza e-cardul prin utilizarea butonului „Verifică-ți mesajul”. Pentru previzualizarea e-cardului este necesară deschiderea camerei video de către utilizator și acordarea consimțământului pentru utilizarea acesteia în scopul previzualizării e-cardului; utilizarea camerei este necesară pentru a putea fi afișat e-cardul (mesajul, mascotele Tic Tac și tema alese) prin utilizarea tehnologiei pe bază de realitatea augmentată.
  Imaginile obținute prin utilizarea camerei nu sunt stocate, salvate sau prelucrate în niciun mod, acestea fiind disponibile doar pentru durata și în scopul previzualizării e-cardului și doar pentru utilizatorul care alege această opțiune.
 6. să aleagă modalitatea în care dorește să utilizeze e-cardul astfel creat, și anume: fie comunicarea directă a linkului creat prin intermediul profilurilor personale de pe canalele de social media către care există link direct pe Site (Facebook, Twitter, Whatsapp), fie prin salvarea și descărcarea linkului și folosirea ulterioară în orice mod compatibil cu acești Termeni și Condiții. Prin utilizarea linkurilor directe de pe Site către canalele de social media utilizatorul părăsește website-urile operate, gestionate sau controlate de Ferrero și se supune termenilor și condițiilor de utilizare, respectiv politicii de prelucrare de date personale, ale acestor website-uri sau canale de social media terțe. Ferrero nu-și asumă niciun fel de răspundere pentru aceste website-uri sau canale de social media, inclusiv în ceea ce privește gestionarea conținutului de pe acestea ori prelucrarea datelor personale aferente utilizării acestora.
  Pentru accesarea e-cardului va fi necesară deschiderea camerei de către destinatarul acestuia. Utilizarea camerei în vederea deschiderii e-cardului este necesară pentru a putea fi afișat e-cardul (mesajul, mascotele Tic Tac și tema alese) prin utilizarea tehnologiei pe bază de realitatea augmentată. Imaginile obținute prin utilizarea camerei nu sunt stocate, salvate sau prelucrate în niciun mod, acestea fiind disponibile doar pentru durata și în scopul vizualizării mesajului de către destinatar și doar pentru destinatar. 

Utilizatorii au posibilitatea de a crea prin intermediul Site-ului un număr nelimitat de e-carduri sau de a utiliza, conform limitărilor prevăzute în acești Termeni și Condiții, oricâte e-carduri disponibile în galeria de e-carduri Tic Tac existentă pe Site.

Ferrero are dreptul, fără a avea o obligație în acest sens, de a adăuga și/sau elimina orice conținut disponibil pe Site, fără notificare prealabilă și nu își asumă niciun fel de răspundere pentru o asemenea acțiune sau pentru lipsa unei asemenea acțiuni.

Utilizarea mărcilor înregistrate TIC TAC® și a drepturilor conexe

În urma accesării www.tictac.ro, utilizatorul va putea găsi, descărca și utiliza unele conținuturi multimedia care includ mărci înregistrate Tic Tac® și/sau elemente grafice (imagini, personaje, logo-uri) și verbale (text) conexe acestora (denumite în continuare „Conținutul”) deținut de Ferrero SpA și/sau societățile Grupului Ferrero (denumite în continuare „Ferrero”).

Utilizatorul poate utiliza Conținutul în scopuri exclusiv private, necomerciale: a) pentru a-l comunica direct prin intermediul profilurilor personale de pe canalele de social media către care există link direct pe Site (Facebook, Twitter, Whatsapp, Pinterest) sau b) pentru a salva linkul aferent e-cardului și a-l folosi ulterior în orice mod compatibil cu acești Termeni și Condiții, în scop privat, precum comunicare prin e-mail, sms, canalele de social media etc. Acest acces limitat la Conținut nu le conferă utilizatorilor dreptul de a reproduce parțial sau integral Conținutul, de a multiplica, de a vinde/revinde sau de a exploata Conținutul in orice altă manieră, în scopuri comerciale ori necomerciale, sau contrare intereselor și imaginii Ferrero.

Este interzisă modificarea în orice fel a Conținutului sau a oricărui element inclus în Conținut, inclusiv, dar fără a se limita la mărci, desene, logouri, text, și, în general, orice drept de proprietate intelectuală inclus în Conținut.

Ferrero nu va putea fi ținut răspunzător în niciun fel în cazul unui comportament abuziv sau al unor acte contrare legii din partea vreunui utilizator cu ocazia utilizării Conținutului.

Răspunderea utilizatorilor

Fiecare utilizator trebuie să utilizeze Conținutul în mod responsabil, cu respectarea drepturilor altora și va fi singurul răspunzător pentru modul de utilizare a Conținutului și eventualele consecințe ale acestei utilizări. 

Utilizatorii sunt obligați să nu creeze mesaje și să nu utilizeze modulul „Prospețimea se simte chiar și în cuvinte”  într-un mod sau cu un conținut:

 • contrar legii sau bunelor moravuri;
 • defăimător, abuziv, obscen, blasfemic, revoltător, incendiar, indecent, ofensator sau în legătură de orice fel cu pornografia infantilă;
 • care încalcă drepturile de proprietate intelectuală și industrială - inclusiv cele de utilizare și/sau de exploatare - ale unor terțe persoane, drepturile de orice fel de autor sau drepturi conexe (muzică, materiale audiovizuale, fotografii, imagini sau orice alte materiale pentru folosirea sau postarea cărora nu aveți acordul autorului), drepturile la marcă, semn distinctiv, brevet etc.;
 • care încalcă dreptul oricărei persoane la publicitate sau la viața privată;
 • care constituie prelucrare de date personale fără consimțământul prealabil al persoanei la care se referă datele în cauză;
 • amenințător, hărțuitor sau care promovează intimidarea (bullying), rasismul, bigotismul, ura sau violența fizică de orice fel împotriva unui grup sau individ;
 • care promovează discriminarea (pe bază de origine rasială sau etnică, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă);
 • care induce în eroare, conține informații eronate, înșelătoare sau false;
 • constituie copiere, modificare, distribuire sau publicare ilegală sau neautorizată a unei opere supuse dreptului de autor, creată de altă persoană sau linkuri către o asemenea operă, ori promovează un asemenea comportament ilegală, respectiv care oferă informații privind eludarea măsurilor de securitate de orice fel;
 • care reprezintă înjurături sau vulgarități „mascate” (de ex. F@&#);
 • de viruși de calculator, sau orice alt cod de calculator, fișiere sau programe crete pentru a întrerupe, distruge sau limita funcționarea oricărui software sau hardware sau a oricărui echipament de telecomunicații;
 • care constituie publicitate, “junk mail”, spam, scrisori în lanț, scheme piramidale, jocuri de noroc sau orice altă formă de comunicare comercială nesolicitată;
 • care este incompatibil cu imaginea oricărei mărci din portofoliul Ferrero sau sugerează o utilizare neadecvată a produselor Ferrero.

 •  În caz de folosire abuzivă, neautorizată sau contrară celor specificate în prezentul, Ferrero are dreptul de a trage la răspundere utilizatorul și de a interzice utilizarea Site-ului și/sau Conținutului, respectiv de a obține acoperirea tuturor daunelor, directe sau indirecte, de orice fel, inclusiv de imagine, cauzate de o asemenea utilizare.

  Ferrero nu va răspunde pentru niciun fel de prejudiciu și/sau daune rezultate din utilizarea neconformă a Site-ului și/sau Conținutului sau pentru orice daună cauzată, direct sau indirect, de orice natură, unei terțe persoane printr-o asemenea utilizare.

  Utilizatorul este singurul răspunzător pentru comportamentul său și pentru orice conținut, material creat și/sau încărcat de acesta, precum și de acuratețea și caracterul conform al acestora, în cadrul utilizării modulului „Prospețimea se simte chiar și în cuvinte”, respectiv de orice dată, informație, text, fișier, nume de utilizator, imagine, grafic, fotografie, profil,  materiale audiovizuale, sunete, opere supuse dreptului de autor, aplicații, linkuri etc. publicate sau prezentate prin utilizarea modulului.

  Drepturi de proprietate intelectuală

  Utilizatorul cunoaște și acceptă că întregul Conținut, precum și orice alt material disponibil pe Site, incluzând, dar fără a se limita la, drepturi de proprietate intelectuală asupra mărcilor Tic Tac®, precum și asupra elementelor grafice (imagini, personaje, logo-uri, elemente de grafică web) și verbale (text), sau altor date conexe sunt proprietatea exclusivă a Ferrero, fiind protejate conform legislației privind drepturile de autor și a legislației privind drepturile de proprietate intelectuală și industrială. Utilizatorul înțelege și acceptă că utilizarea Conținutului de către acesta nu îi transferă în niciun fel dreptul de proprietate asupra Conținutului, în tot sau în parte, și nu îi conferă nicio licență și niciun alt drept decât cel de a comunica sau descărca și utiliza conținutul în scopurile private expres stabilite mai sus, prin acces limitat, conform limitărilor menționate în acești Termeni și Condiții.

  Utilizatorul renunță în mod expres la orice pretenție financiară sau de altă natură, împotriva Ferrero, care ar putea rezulta din utilizarea Conținutului sau a drepturilor de proprietate intelectuală cuprinse în Conținut.

  Drepturile și obligațiile menționate în acești Termeni și Condiții, precum și toate efectele juridice decurgând din utilizarea Conținutului sunt guvernate de legea română.