Do końca
Loterii
zostało:
??
Dni
??
Godzin
??
Minut

GRAJ W LOTERII

Masz już paragon? Graj o nagrody!
To 140 podwójnych biletów
z noclegiem na festiwal Lollapalooza Berlin.

WEŹ UDZIAŁ

ROZWIĄŻ TEST

Nie masz jeszcze paragonu?
Nic nie szkodzi. Rozwiąż nasz test
i sprawdź, czy jesteś na świeżo z wakacyjną nutą.

ROZWIĄŻ TEST

Aby grać o nagrody w loterii,
zarejestruj swój paragon

1
Dane
zakupowe
2
Dane
osobowe
3
Podsumowanie
Data paragonu: X
X

Zdjęcie paragonu:

Wgraj czytelne zdjęcie paragonu
z widocznym numerem i datą.
Akceptujemy formaty: PNG, JPG, PDF do 5 MB.

REGULAMIN
Potwierdzam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin oraz czytaj więcej
Potwierdzam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną czytaj więcej
Wyrażam zgodę na prowadzenie komunikacji elektronicznej, o której mowa w § 3 pkt 4 lit. c) ppkt iv. czytaj więcej
REGULAMIN
Imię i nazwisko: ?
E-mail: ?
Nr. tel.: ?
Data zakupu: ?
Numer paragonu: ?
Produkt: ?
Sklep: ?
REGULAMIN

Każdy paragon pozwala Ci wziąć udział w losowaniu nagród tygodniowych.

dowolną paczkę Tic Tac
paragon na tictac.pl
o nagrody

Dwudniowy bilet dla 2 osób na festiwal
Lollapalooza Berlin + voucher
o wartości 200 EUR na nocleg. Łączna wartość
nagrody 2963,72 zł

Lollapalooza Berlin - europejska
edycja kultowego
amerykańskiego festiwalu.

Sprawdź, czy jesteś zwycięzcą.
Daty losowań i listy wygranych
znajdziesz poniżej.

ETAP 1
Zgłoszenia:
20.05-26.05.2024
Losowanie:
28.05.2024
ETAP 2
Zgłoszenia:
27.05-02.06.2024
Losowanie:
04.06.2024
ETAP 3
Zgłoszenia:
03.06-09.06.2024
Losowanie:
11.06.2024
ETAP 4
Zgłoszenia:
10.06-16.06.2024
Losowanie:
18.06.2024
ETAP 5
Zgłoszenia:
17.06-23.06.2024
Losowanie:
25.06.2024
ETAP 6
Zgłoszenia:
24.06-30.06.2024
Losowanie:
02.07.2024
ETAP 7
Zgłoszenia:
01.07-07.07.2024
Losowanie:
09.07.2024
ETAP 8
Zgłoszenia:
08.07-14.07.2024
Losowanie:
16.07.2024
ETAP 9
Zgłoszenia:
15.07-21.07.2024
Losowanie:
23.07.2024
ETAP 10
Zgłoszenia:
22.07-28.07.2024
Losowanie:
30.07.2024

Weź udział w naszym teście

1. / 10

W 2002 roku odświeżył scenę klubową swoim debiutem:

2. / 10

Założył wytwórnię Flamingo Recordings:

3. / 10

DJ-ka, której ulubionym smakiem Tic Tac® byłby Strawberry Mix:

4. / 10

Śpiewali o tym, żeby “Obudzić ich duszę”

5. / 10

Odlecieli w różowy kosmos w teledysku do “Children of the sky”

6. / 10

Dla niego nie ma złych dni (“no bad days”)

7. / 10

Słynny wokalista, który tchnął świeżość w TikToka

8. / 10

Lollapalooza powstała i odświeżyła na zawsze scenę muzyczną w roku:

9. / 10

Zawsze daje elektryzujące występy, na których śpiewa o królach i królowych:

10. / 10

Przylatuje na koncerty ze świeżej Skandynawii:

Masz pytanie?
Odpowiedź na nie możesz znaleźć poniżej.

Gdzie znajdę Regulamin loterii?

Regulamin loterii jest dostępny na stronie: www.tictac.pl oraz w siedzibie Organizatora Loterii (Hand Made Sp. z o.o., ul Czarnowiejska 55, 30-049 Kraków).

Co rozumiemy przez produkt promocyjny?

Jako produkty promocyjne rozumiemy każdy Produkt z logo marki Tic Tac®, wprowadzony do obrotu i oferowany w sprzedaży na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w Loterii?

Aby wziąć udział w Loterii, należy:
1. Zakupić przynajmniej jeden Produkt marki Tic Tac® w okresie od 20.05.2024 r. do 28.07.2024 r.
2. achować paragon.
3. Wejść na stronę www.tictac.pl i poprawnie wypełnić formularz zgłoszeniowy podając zgodne z prawdą dane osobowe oraz dane zakupowe. Zaznaczyć dobrowolne, lecz konieczne do wzięcia udziału w loterii oświadczenia i zgody, następnie kliknąć przycisk „WYŚLIJ”.

Jakie dane trzeba podać w formularzu zgłoszeniowym?

W formularzu zgłoszeniowym należy podać następujące zgodne z prawdą:
1. Dane zakupowe: data zakupu, numer paragonu, wybrać sklep, w którym dokonano zakupu, wybrać przynajmniej jeden produkt Tic Tac®, który zakupiono oraz wgrać wyraźne zdjęcie dowodu dokonania zakupu produktu, potwierdzającego zakup przynajmniej jednego produktu marki Tic Tac®.
2. Dane osobowe: imię, nazwisko, dziewięciocyfrowy numer telefonu komórkowego z polskich zasobów numeracji oraz adres e-mail.
3. Należy również:
– zapoznać się i zaakceptować Regulamin,
– potwierdzić, że jest się osobą fizyczną, która ukończyła 18 rok życia, która spełnia dodatkowe warunki opisane w §3 pkt. 1 i 2 Regulaminu,
– potwierdzić zapoznanie się z pełną klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zawartą w Regulaminie o następującej treści:
„Potwierdzam, iż zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Loterii, o której mowa w §7 Regulaminu.”,

W jakim terminie można wziąć udział w Loterii?

Do Loterii można zgłosić się w terminie: od 20.05.2024 r. od godziny 00:00:00, do 28.07.2024 r. do godz. 23:59:59.

Czy dowód zakupu (paragon fiskalny lub fakturę imienną) z tym samym numerem i datą można wykorzystać wielokrotnie?


Nie, jeden dowód zakupu co najmniej jednego Produktu (niezależnie od ilości zakupionych produktów na dowodzie zakupu) można zgłosić do Loterii tylko raz.

Dlaczego muszę zachować dowód zakupu?

Oryginalny dowód zakupu należy zachować do końca trwania Loterii (do 24.09.2024 r.). Może okazać się niezbędny do odbioru nagrody lub rozpatrzenia reklamacji, na wypadek żądania okazania go przez Organizatora loterii. Organizator może zażądać okazania oryginału dowodu zakupu pod rygorem wykluczenia Uczestnika i jego zgłoszenia z udziału w Loterii, jak również pozbawienia prawa do nagrody.

Który produkt Tic Tac® wskazać podczas dokonywania zgłoszenia, jeżeli na paragonie fiskalnym mam ich więcej niż jeden lub nie jest on określony?


Wybierz jeden dowolny produkt Tic Tac®, który znajduje się na Twoim paragonie, a jeśli nie jest określony – wybierz z listy ten, który zakupiłeś.

Ile razy można wziąć udział w Loterii?

Jeden Uczestnik może zgłosić się do Loterii wielokrotnie, ale za każdym razem podając inny dowód zakupu, niezgłoszony wcześniej do loterii przez siebie, jak i przez inną osobę.

Czy muszę akceptować wszystkie zgody w formularzu zgłoszeniowym na stronie?


Tak, jest to warunek konieczny do wzięcia udziału w Loterii.

Czy w Loterii mogę zgłosić fakturę VAT dokumentującą dokonanie zakupu produktu Tic Tac®?


Tak, faktury imienne są brane pod uwagę w Loterii.

Jak są przyznawane nagrody?

Nagrody przyznawane są w drodze losowań. Losowania Nagród są przeprowadzane na zasadach określonych w Regulaminie.

Ile nagród mogę wygrać?

Jeden Laureat Nagrody może uzyskać prawo do nie więcej niż jednej Nagrody I Stopnia w całym okresie trwania Loterii (tzn. może wygrać maksymalnie jedną Nagrodę I Stopnia).

Jakie nagrody masz szansę wygrać w Loterii?

W Loterii masz szansę wygrać dwudniowy bilet dla dwóch osób na festiwal Lollapalooza Berlin 2024 oraz voucher na pobyt w hotelu o wartości 200 euro.

Na ile etapów podzielona jest loteria, kiedy odbywają się losowania i ile nagród w każdym z etapów można wygrać?


Loteria podzielona jest na 10 etapów tygodniowych. Każdy z etapów trwa 7 dni. Po każdym etapie następuje losowanie 10 nagród. Etap Czas trwania etapu Data losowania Ilość nagród Etap I 20.05.2024 – 26.05.2024 28.05.2024 10 Etap II 27.05.2024 – 02.06.2024 04.06.2024 10 Etap III 03.06.2024 – 09.06.2024 11.06.2024 10 Etap IV 10.06.2024 – 16.06.2024 18.06.2024 10 Etap V 17.06.2024 – 23.06.2024 25.06.2024 10 Etap VI 24.06.2024 – 30.06.2024 02.07.2024 10 Etap VII 01.07.2024 – 07.07.2024 09.07.2024 10 Etap VIII 08.07.2024 – 14.07.2024 16.07.2024 10 Etap IX 15.07.2024 – 21.07.2024 23.07.2024 10 Etap X 22.07.2024 – 28.07.2024 30.07.2024 10

Jak zostanę poinformowany o ewentualnej wygranej?

Laureaci powiadamiani są o wygranej za pomocą bezpłatnej wiadomości elektronicznej, wysłanej przez Organizatora na adres e-mail Laureata podany w formularzu zgłoszeniowym.

Kiedy i gdzie podaję adres do wysyłki nagrody?

Adres do wysyłki nagrody Laureaci podają w Formularzu Laureata.

Jakie dane muszę podać w Formularzu Laureata?

Prawidłowo uzupełniony Formularz Laureata Nagrody zawiera następujące, zgodne z prawdą dane osobowe: imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres korespondencyjny. Następnie laureat (-tka) powinny zaznaczyć pola z oświadczeniem o ukończeniu 18 roku życia oraz że spełnienie inne warunki, o których mowa w § 3 ust. 1 i 2 Regulaminu oraz – z uwagi na obowiązki ewidencyjne – laureat (-tak) powinien podać rodzaj i numer dowodu tożsamości oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku datę urodzenia, adres zamieszkania i obywatelstwo. Ponadto należy: – potwierdzi fakt zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych; – wyrazi zgodę na udostępnienie wizerunku w trakcie trwania Festiwalu (zgoda dotyczy materiałów, które zostaną zarejestrowane podczas Festiwalu Lollapalooza, w sposób szczególny materiałów, które zostaną zarejestrowane w tzw. „strefie marki TIC TAC”). Zgoda ta nie jest obligatoryjna. Po wypełnieniu wszystkich pól i checkboxów należy kliknąć przycisk “WYŚLIJ”.

W jakim czasie należy odesłać Formularz Laureata?

Formularz Laureata należy wypełnić i wysłać w terminie do 5 dni kalendarzowych liczonych od daty wysłania wiadomości email informującej o wygranej. W przeciwnym razie prawo do nagrody przechodzi na kolejną osobę z listy rezerwowej.

Czy można wybrać sposób wysyłki nagród? Jak docierają one do Laureatów?


Nagrody zostaną wysłane przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na adres/adres e-mail podany w Formularzu Laureata.

Czy jest możliwa wysyłka zagraniczna?

Nie.

Po jakim czasie od poinformowania o wygranej zostanie mi dostarczona nagroda?


Nagrody będą wysyłane na bieżąco. O orientacyjnym terminie wysłania nagrody poinformujemy za pomocą wiadomości elektronicznej, na adres e-mail podany podczas zgłoszenia. Organizator natomiast zobowiązuje się do wysłania wszystkich nagród przyznanych w Loterii najpóźniej do dnia 30.08.2024 r. (decyduje data nadania przesyłki).

Co zrobić, jeśli nie dostanę maila z potwierdzeniem zgłoszenia od Organizatora?


W pierwszej kolejności należy sprawdzić folder Spam w swojej skrzynce mailowej. Jeśli wiadomość nie dotarła, należy napisać informację z opisem sytuacji w formularzu kontaktowym na stronie Loterii w zakładce Kontakt.

Treści cyfrowe nie ładują się/nie pojawiają się, co mogę zrobić?

W przypadku trudności z wyświetlaniem treści cyfrowych sprawdź swoje połączenie internetowe. Jeśli masz połączenie z Internetem, zalecamy ponowne załadowanie strony i ponowną próbę.

Czy lokalne promocje są wszędzie takie same?

W zależności od Twojej lokalizacji geograficznej dostępne promocje konsumenckie mogą się różnić.

Jeśli kupię opakowanie Tic Tac® za granicą, a następnie udam się w podróż; czy nadal będę miał dostęp do lokalnej promocji?


W zależności od lokalizacji geograficznej, dostępne promocje konsumenckie mogą się różnić.

Dla jakiej grupy wiekowej?

Gry są skierowane do grupy wiekowej 18+.

Nie jestem w stanie zeskanować kodu QR, co powinienem zrobić?

Jeśli nie jesteś w stanie zeskanować kodu QR, możesz bezpośrednio otworzyć przeglądarkę internetową na smartfonie lub komputerze i wpisać qr.tictac.com, aby wejść na stronę internetową.

Nie udało się znaleźć odpowiedzi na twoje
pytanie? Nic nie szkodzi. Skontaktuj się
z nami, a na pewno pomożemy.

Szczegóły loterii, zasady i opisy
nagród znajdziesz też w REGULAMINIE

NAPISZ DO NAS

Lubimy, jak do nas piszesz.
A więc śmiało! W czym
możemy pomóc?